رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ژیلا مساعد به عضویت کمیته‌ی دوازده نفره‌ی نوبل ادبیات انتخاب شد

ژیلا مساعد شاعر هفتاد ساله‌ی ایرانی-سوئدی به عضویت کمیته‌ی دوازده نفره‌ی نوبل ادبیات انتخاب شد  

ژیلا مساعد شاعر هفتاد ساله‌ی ایرانی-سوئدی به عضویت کمیته‌ی دوازده نفره‌ی نوبل ادبیات انتخاب شد