رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رسانه های چینی: منگ هانگ وی، رئیس اینترپل در بازداشت نهادهای امنیتی است.

رسانه های چینی: منگ هانگ وی، رئیس اینترپل که گفته می شد از ده روز پیش در چین ناپدید شده، در بازداشت نهادهای امنیتی است. رئیس پلیس بین الملل پیش از استقرار در پاریس، معاون وزیر امنیت چین بود.

رسانه های چینی: منگ هانگ وی، رئیس اینترپل که گفته می شد از ده روز پیش در چین ناپدید شده، در بازداشت نهادهای امنیتی است.

رئیس پلیس بین الملل پیش از استقرار در پاریس، معاون وزیر امنیت چین بود.