رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد مسمومان الکلی بندرعباس ۲۶۸ نفر/ ۲۲ فوتی و ۲۴۰ نفر ترخیص شدند

تعداد مسمومان الکلی بندرعباس ۲۶۸ نفر/ ۲۲ فوتی و ۲۴۰ نفر ترخیص شدند ‌مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش تعداد مراجعه کننده گان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بندرعباس به ۲۶۸ نفر خبر داد / ایسنا

تعداد مسمومان الکلی بندرعباس ۲۶۸ نفر/ ۲۲ فوتی و ۲۴۰ نفر ترخیص شدند

‌مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از افزایش تعداد مراجعه کننده گان به مراکز درمانی در اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بندرعباس به ۲۶۸ نفر خبر داد / ایسنا