رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بارشهای ساعات گذشته شمال کشور تاکنون ۴ کشته به جای گذاشته است!

بارشهای ساعات گذشته شمال کشور تاکنون ۴ کشته به جای گذاشته است! طبق اعلام سازمان هواشناسانی، باران تا ۲ روز آینده ادامه خواهد داشت.

بارشهای ساعات گذشته شمال کشور تاکنون ۴ کشته به جای گذاشته است!

طبق اعلام سازمان هواشناسانی، باران تا ۲ روز آینده ادامه خواهد داشت.