رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین مهلت تکمیل ظرفیت مؤسسات غیرانتفاعی اعلام شد

آخرین مهلت تکمیل ظرفیت مؤسسات غیرانتفاعی اعلام شد داوطلبان شرکت در تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۹۷ در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تا ۳۰ مهرماه ۹۷ برای ثبت‌نام مهلت دارند.

آخرین مهلت تکمیل ظرفیت مؤسسات غیرانتفاعی اعلام شد

داوطلبان شرکت در تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی آزمون سراسری ۹۷ در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تا ۳۰ مهرماه ۹۷ برای ثبت‌نام مهلت دارند.