رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختلال مخابراتی ۳ روزه در چند نقطه تهران

اختلال مخابراتی ۳ روزه در چند نقطه تهران شرکت مخابرات تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳ ، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ ، ۲۶۱۴ ،۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ در محدوده شهید عراقی ، پایدار فر ، گیلان شرقی ، سپهری به […]

اختلال مخابراتی ۳ روزه در چند نقطه تهران

شرکت مخابرات تهران اعلام کرد:

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳ ، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳ ، ۲۶۱۴ ،۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲ در محدوده شهید عراقی ، پایدار فر ، گیلان شرقی ، سپهری به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.