رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پس معلوم شد اینهمه خداحافظی کارکنان قدیمی با بی‌بی‌سی فارسی در مدت اخیر دلیلش چی بود!

پس معلوم شد اینهمه خداحافظی کارکنان قدیمی با بی‌بی‌سی فارسی در مدت اخیر دلیلش چی بود! ایکاش می‌گفتند دلیل نارضایتی از مدیریت جدید چی بوده؟!

پس معلوم شد اینهمه خداحافظی کارکنان قدیمی با بی‌بی‌سی فارسی در مدت اخیر دلیلش چی بود!

ایکاش می‌گفتند دلیل نارضایتی از مدیریت جدید چی بوده؟!