رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گلایه‌های پدر زنجانی از گرانی دارو و مشکلات فرزندش

گلایه‌های پدر زنجانی از گرانی دارو و مشکلات فرزندش … پدر کلیه اش را برای خرید دارو برای فرزند سرطانی اش فروخته!

گلایه‌های پدر زنجانی از گرانی دارو و مشکلات فرزندش … پدر کلیه اش را برای خرید دارو برای فرزند سرطانی اش فروخته!