رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالک «سکه ثامن» در کدام کشور دستگیر شد؟

مالک «سکه ثامن» در کدام کشور دستگیر شد؟ 🔸فرهاد زاهدی فر مدیرعامل سایت فروش اینترنتی سکه موسوم به «سکه ثامن» با تلاش و ردزنی پلیس اینترپل ایران در کشور ترکیه دستگیر و به کشور بازگردانده شد. 🔸گویا در هنگام دستگیری این فرد قصد فرار به کشور دیگه ای را داشته است. 🔸به گفته دادستان تهران […]

مالک «سکه ثامن» در کدام کشور دستگیر شد؟

🔸فرهاد زاهدی فر مدیرعامل سایت فروش اینترنتی سکه موسوم به «سکه ثامن» با تلاش و ردزنی پلیس اینترپل ایران در کشور ترکیه دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

🔸گویا در هنگام دستگیری این فرد قصد فرار به کشور دیگه ای را داشته است.

🔸به گفته دادستان تهران این فرد بیش از ۵۰۰ نفر شاکی دارد.