رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف به تهران بازگشت

ظریف به تهران بازگشت وزیر امور خارجه پس سفر به نیویورک و شرکت در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش به تهران بازگشت./ایرنا

ظریف به تهران بازگشت

وزیر امور خارجه پس سفر به نیویورک و شرکت در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایقی پیش به تهران بازگشت./ایرنا