رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفان لایحه CFT مقابل مجلس تجمع کردند

‍ مخالفان لایحه CFT مقابل مجلس تجمع کردند همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسمCFT در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مخالفان این لایحه از دقایقی قبل مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند./ایرنا  

‍ مخالفان لایحه CFT مقابل مجلس تجمع کردند

همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسمCFT در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مخالفان این لایحه از دقایقی قبل مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند./ایرنا