رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهروز نعمتی نماینده موافق پیوستن به CFT:

‍ بهروز نعمتی نماینده موافق پیوستن به CFT: ما با تصویب نکردن این لایحه به دشمنان بهانه می دهیم / امروز همان هایی که قبلا در تحریم ها به ما کمک می کردند به رییس بانک مرکزی گفته اند که اگر به FATF نپیوندید، یک سنت هم به شما نمی توانیم بدهیم  

‍ بهروز نعمتی نماینده موافق پیوستن به CFT:

ما با تصویب نکردن این لایحه به دشمنان بهانه می دهیم / امروز همان هایی که قبلا در تحریم ها به ما کمک می کردند به رییس بانک مرکزی گفته اند که اگر به FATF نپیوندید، یک سنت هم به شما نمی توانیم بدهیم