رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درگیری لفظی نقوی حسینی و علی لاریجانی

صوت: درگیری لفظی نقوی حسینی و علی لاریجانی/ نقوی حسینی: برجام را ۲۰ دقیقه‌ای تصویب کردید/ لاریجانی: ۲۰ دقیقه‌ای نبود. خودتان هم می‌دانید!  

صوت: درگیری لفظی نقوی حسینی و علی لاریجانی/ نقوی حسینی: برجام را ۲۰ دقیقه‌ای تصویب کردید/ لاریجانی: ۲۰ دقیقه‌ای نبود. خودتان هم می‌دانید!