رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف امروز در مجلس: نه من و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با تصویب FATF همه مشکلات مالی حل میشود

ظریف امروز در مجلس: نه من و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با تصویب FATF همه مشکلات مالی حل میشود اما این تضمین را می دهیم که که درصورت تصویب نشدن، مشکلاتی عدیده مالی و بانکی خواهیم داشت

ظریف امروز در مجلس: نه من و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با تصویب FATF همه مشکلات مالی حل میشود اما این تضمین را می دهیم که که درصورت تصویب نشدن، مشکلاتی عدیده مالی و بانکی خواهیم داشت