رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی‌پور امروز معاهده ننگینی مثل گلستان٬ پاریس و ترکمنچای در مجلس تصویب شد

قاضی‌پور در نطق میان دستور مجلس: علیرغم آنکه مضرات FATF برای نمایندگان گفته شد، امروز معاهده ننگینی مثل گلستان٬ پاریس و ترکمنچای در مجلس تصویب شد. مردم عزیز ۱۲۰ نفر با این لایحه مخالف بودند /ایرنا

قاضی‌پور در نطق میان دستور مجلس: علیرغم آنکه مضرات FATF برای نمایندگان گفته شد، امروز معاهده ننگینی مثل گلستان٬ پاریس و ترکمنچای در مجلس تصویب شد. مردم عزیز ۱۲۰ نفر با این لایحه مخالف بودند /ایرنا