رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت هر کیلو گوشت گوساله در دنیا مشخص و سیر نزولی داشته

قیمت هر کیلو گوشت گوساله در دنیا مشخص و سیر نزولی داشته دولت نیز ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده این نرخ های بالا نشان از انحصار در واردات و توزیع نامناسب کالا در کشور است

قیمت هر کیلو گوشت گوساله در دنیا مشخص و سیر نزولی داشته

دولت نیز ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده

این نرخ های بالا نشان از انحصار در واردات و توزیع نامناسب کالا در کشور است