رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همسر متهم سکه ثامن در فرودگاه تبریز بازداشت شد

همسر متهم سکه ثامن در فرودگاه تبریز بازداشت شد فرماندار تبریز: موضوع بازداشت همسر ف-ز مدیرعامل سکه ثامن در تبریز صحت داشته و این فرد توسط نیروی انتظامی در فرودگاه تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است.

همسر متهم سکه ثامن در فرودگاه تبریز بازداشت شد

فرماندار تبریز:

موضوع بازداشت همسر ف-ز مدیرعامل سکه ثامن در تبریز صحت داشته و این فرد توسط نیروی انتظامی در فرودگاه تبریز بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده است.