رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمود صادقی (نماینده مجلس) با انتشار این تصویر در صفحه توئیترش

محمود صادقی (نماینده مجلس) با انتشار این تصویر در صفحه توئیترش نوشت: الان ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه است. هنوز پیام ممانعت از تصویب FATF می آید!

محمود صادقی (نماینده مجلس) با انتشار این تصویر در صفحه توئیترش نوشت: الان ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه است. هنوز پیام ممانعت از تصویب FATF می آید!