رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبق برآورد اتحادیه طلا و جواهر تهران میزان ذخایر طلای خانگی در ایران ۲۰۰ تن است

طبق برآورد اتحادیه طلا و جواهر تهران میزان ذخایر طلای خانگی در ایران ۲۰۰ تن است با احتساب قیمت هر گرم طلا ۴۰۰ هزار تومان میتوان ارزش این طلاهای خانگی را حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد، یعنی رقمی به اندازه دو برابر کل دارایی‌های یک بانک خصوصی کشور!

طبق برآورد اتحادیه طلا و جواهر تهران میزان ذخایر طلای خانگی در ایران ۲۰۰ تن است

با احتساب قیمت هر گرم طلا ۴۰۰ هزار تومان میتوان ارزش این طلاهای خانگی را حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد، یعنی رقمی به اندازه دو برابر کل دارایی‌های یک بانک خصوصی کشور!