رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراهیم کاراگول سردبیر ینی‌شفق از نزدیک‌ترین روزنامه نگاران به اردوغان:

ابراهیم کاراگول سردبیر ینی‌شفق از نزدیک‌ترین روزنامه نگاران به اردوغان: ترکیه در مقابل بازی های کثیف سلمان و زاید با صبر رفتار کرد روابط با سعودی را خوب نگه داشت سکوت کرد حتی اگر می‌دانست اما دیگر از حد عبور کرده اند اگر قتل جمال خاشقچی ثابت شود سفیر عربستان باید به کشورش بازگردد

ابراهیم کاراگول سردبیر ینی‌شفق از نزدیک‌ترین روزنامه نگاران به اردوغان:

ترکیه در مقابل بازی های کثیف سلمان و زاید با صبر رفتار کرد
روابط با سعودی را خوب نگه داشت
سکوت کرد حتی اگر می‌دانست
اما دیگر از حد عبور کرده اند
اگر قتل جمال خاشقچی ثابت شود سفیر عربستان باید به کشورش بازگردد