رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت ضرغامی درباره تصویب FATF در جلسه امروز مجلس: عمراً ترامپ و هیئت حاکمه‌ی آمریکا بتونن تاکتیک تیم ما را متوجه شوند.

توئیت ضرغامی درباره تصویب FATF در جلسه امروز مجلس: عمراً ترامپ و هیئت حاکمه‌ی آمریکا بتونن تاکتیک تیم ما را متوجه شوند. چون خود ما هم اجمالاً دنبال توپ می‌گردیم!

توئیت ضرغامی درباره تصویب FATF در جلسه امروز مجلس: عمراً ترامپ و هیئت حاکمه‌ی آمریکا بتونن تاکتیک تیم ما را متوجه شوند. چون خود ما هم اجمالاً دنبال توپ می‌گردیم!