رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیر شبکه سه:رضا گلزار زمینه های دینی خوبی دارد و به انقلاب و نظام علاقه مند است چرانباید از وی استفاده کنیم

مدیر شبکه سه:رضا گلزار زمینه های دینی خوبی دارد و به انقلاب و نظام علاقه مند است چرانباید از وی استفاده کنیم/به خاطر فیلم هایش یک تصویر بیرونی از او ساخته اند/چهره های دیگری هم به شبکه سه اضافه میشوند

مدیر شبکه سه:رضا گلزار زمینه های دینی خوبی دارد و به انقلاب و نظام علاقه مند است چرانباید از وی استفاده کنیم/به خاطر فیلم هایش یک تصویر بیرونی از او ساخته اند/چهره های دیگری هم به شبکه سه اضافه میشوند