رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصور کنید که بیش از یک میلیون دلار برای یک نقاشی پول بدهید و چند ثانیه بعد ببینید که نابود شده

تصور کنید که بیش از یک میلیون دلار برای یک نقاشی پول بدهید و چند ثانیه بعد ببینید که نابود شده. جزئیات بیشتر در مورد نقاشی “دختر و بادکنک” بنکسی، نقاش خیابانی مشهور بریتانیایی را ببینید.

تصور کنید که بیش از یک میلیون دلار برای یک نقاشی پول بدهید و چند ثانیه بعد ببینید که نابود شده. جزئیات بیشتر در مورد نقاشی “دختر و بادکنک” بنکسی، نقاش خیابانی مشهور بریتانیایی را ببینید.