رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفر خارجی ایرانی‌ها ۱۱ درصد کمتر شد

سفر خارجی ایرانی‌ها ۱۱ درصد کمتر شد ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ ایرانی در پنج ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است/ایسنا

سفر خارجی ایرانی‌ها ۱۱ درصد کمتر شد

۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ ایرانی در پنج ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است/ایسنا