رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۰ میلیون دلار جایزه برای زیباترین شتر عربستان!

۴۰ میلیون دلار جایزه برای زیباترین شتر عربستان! در فستیوال شتر ملک عبدالعزیز در عربستان ۳۰ هزار شتر شرکت می کنند. در مجموع ۵۷ میلیون دلار جایزه در این فستیوال پرداخت می شود. دولت عربستان امسال بوتاکس و جراحی زیبایی شتر ها را ممنوع کرده است! /اسپوتنیک

۴۰ میلیون دلار جایزه برای زیباترین شتر عربستان!

در فستیوال شتر ملک عبدالعزیز در عربستان ۳۰ هزار شتر شرکت می کنند.

در مجموع ۵۷ میلیون دلار جایزه در این فستیوال پرداخت می شود.

دولت عربستان امسال بوتاکس و جراحی زیبایی شتر ها را ممنوع کرده است! /اسپوتنیک