رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: شریعتمداری امروز در جلسه بررسی استیضاحش حاضر نشد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: شریعتمداری امروز در جلسه بررسی استیضاحش حاضر نشد/ اگر وزیر صمت فردا هم در این جلسه حضور نیابد، طرح استیضاح به صحن مجلس می‌رود /فارس

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: شریعتمداری امروز در جلسه بررسی استیضاحش حاضر نشد/ اگر وزیر صمت فردا هم در این جلسه حضور نیابد، طرح استیضاح به صحن مجلس می‌رود /فارس