رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت رنو تصویری از ماشین‌های لوکس در آینده را در کانسپت EZ-ULTIMO منتشر کرد

شرکت رنو تصویری از ماشین‌های لوکس در آینده را در کانسپت EZ-ULTIMO منتشر کرد(خودران و الکتریکی). داخل کانسپت رنو با الهام از اتاق هتل‌های لوکس و ترکیبی از چوب، مرمر و چرم ساخته شده

شرکت رنو تصویری از ماشین‌های لوکس در آینده را در کانسپت EZ-ULTIMO منتشر کرد(خودران و الکتریکی). داخل کانسپت رنو با الهام از اتاق هتل‌های لوکس و ترکیبی از چوب، مرمر و چرم ساخته شده