رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانده پلیس پایتخت :ترخیص خودروی رانندگان متخلف منوط به گذراندن دوره آموزشی

فرمانده پلیس پایتخت :ترخیص خودروی رانندگان متخلف منوط به گذراندن دوره آموزشی فرمانده انتظامی پایتخت گفت: تاکنون ۵۰ هزار راننده متخلف ملزم به گذراندن دوره آموزشی پیش از ترخیص خودرو شده اند

فرمانده پلیس پایتخت :ترخیص خودروی رانندگان متخلف منوط به گذراندن دوره آموزشی

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: تاکنون ۵۰ هزار راننده متخلف ملزم به گذراندن دوره آموزشی پیش از ترخیص خودرو شده اند