رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز طرح پیش‌فروش لوازم خانگی از فردا

آغاز طرح پیش‌فروش لوازم خانگی از فردا با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی نمایند. مرحله اول این طرح با فروش ۱۶۰ محصول با قیمت قطعی از فردا آغاز می شود.

آغاز طرح پیش‌فروش لوازم خانگی از فردا

با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ضوابط سازمان حمایت اقدام به پیش‌فروش لوازم خانگی نمایند.

مرحله اول این طرح با فروش ۱۶۰ محصول با قیمت قطعی از فردا آغاز می شود.