رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیل‌ گیتس که برای ۲۴سال تمام ثروتمندترین مرد جهان لقب گرفته بود، جایگاهش را به مؤسس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری واگذار کرده است.

بیل‌ گیتس که برای ۲۴سال تمام ثروتمندترین مرد جهان لقب گرفته بود، جایگاهش را به مؤسس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری واگذار کرده است. جف بزوس در لیست ۴۰۰ثروتمند جهان که نشریه فوربس هرسال منتشر می‌کند، در جایگاه اول نشسته است.

بیل‌ گیتس که برای ۲۴سال تمام ثروتمندترین مرد جهان لقب گرفته بود، جایگاهش را به مؤسس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه فناوری واگذار کرده است. جف بزوس در لیست ۴۰۰ثروتمند جهان که نشریه فوربس هرسال منتشر می‌کند، در جایگاه اول نشسته است.