رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعود القحطانی از هواداران محمد بن سلمان

سعود القحطانی از هواداران محمد بن سلمان که برخی از ارتباط وی با ترور قاشقجی خبر می دهند چندی پیش در پاسخ یکی از منتقدان از باز شدن پرونده ترورها خبرداده بود.

سعود القحطانی از هواداران محمد بن سلمان که برخی از ارتباط وی با ترور قاشقجی خبر می دهند چندی پیش در پاسخ یکی از منتقدان از باز شدن پرونده ترورها خبرداده بود.