رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مانع از حضور مارال مردانی جودوکار ایرانی در مسابقات، به دلیل داشتن حجاب اسلامی

مسئولان برگزاری رقابت‌های جودوی المپیک جوانان مانع از حضور مارال مردانی جودوکار ایرانی در مسابقات، به دلیل داشتن حجاب اسلامی شدند /ایرنا

مسئولان برگزاری رقابت‌های جودوی المپیک جوانان مانع از حضور مارال مردانی جودوکار ایرانی در مسابقات، به دلیل داشتن حجاب اسلامی شدند /ایرنا