رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم راننده لندکروزی که مامور پلیس شیراز را مورد ضرب و شتم قرار داده

راننده لندکروزی که مامور پلیس شیراز را مورد ضرب و شتم قرار داده بود به ۷ سال نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان محکوم شد /فارس

راننده لندکروزی که مامور پلیس شیراز را مورد ضرب و شتم قرار داده بود به ۷ سال نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان محکوم شد /فارس