رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض خروج مرزنشینان از ایران کاهش یافت

عوارض خروج مرزنشینان از ایران کاهش یافت / عوارض خروج آنها را کم و همانند مسافران عتبات محاسبه خواهدشد سید تقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس با طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان موافقت کردند تا همچون نرخ خروج مسافران کربلا و نجف در عراق محاسبه شود (۲۵ هزار […]

عوارض خروج مرزنشینان از ایران کاهش یافت / عوارض خروج آنها را کم و همانند مسافران عتبات محاسبه خواهدشد

سید تقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس با طرح کاهش عوارض خروج از کشور مرزنشینان موافقت کردند تا همچون نرخ خروج مسافران کربلا و نجف در عراق محاسبه شود (۲۵ هزار تومان)

وی با اشاره به اینکه عوارض مسافران عتبات در عراق ۲۵ هزار تومان به صورت زمینی و ۷۵ هزار تومان به صورت هوایی در نظر گرفته شد، اظهار داشت: در فضای موجود اقتصادی و نوسانات ارزی با تصویب یک فوریت این طرح به مرزنشینان کمک می شود تا مقداری از مشکلات آنها رفع شود.

گفتنی است مرزنشینان ایرانی بخش بزرگی از معیشت خود را از طریق خرید و فروش کالا در مرز ایران تامین می کنند و پرداخت عوارض خروج همچون دیگر شهرها برای آنان مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

عوارض خروج برای بار اول در سال ۲۲۰ هزار تومان، بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم ۴۴۰ هزار تومان است.