رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏لایحه الحاق CFT به جلسه امروز شورای نگهبان نرسید

‏لایحه الحاق CFT به جلسه امروز شورای نگهبان نرسید ‏نجات الله ابراهیمیان: این لایحه تازه امروز به شورای نگهبان واصل شده و در جلسه امروز مورد بررسی قرار نگرفت

‏لایحه الحاق CFT به جلسه امروز شورای نگهبان نرسید

‏نجات الله ابراهیمیان: این لایحه تازه امروز به شورای نگهبان واصل شده و در جلسه امروز مورد بررسی قرار نگرفت