رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو/”پیشنهاد می‌شود ارز تامین کالاهای اساسی هم به بازار ثانویه منتقل شود”

ویدیو/”پیشنهاد می‌شود ارز تامین کالاهای اساسی هم به بازار ثانویه منتقل شود” نائب‌رئیس اتاق بازرگانی: دولت، مازاد درآمد ارزی را در صندوقی واریز کرده و بخشی از آن‌را به اقشار آسیب‌پذیر بدهد.

ویدیو/”پیشنهاد می‌شود ارز تامین کالاهای اساسی هم به بازار ثانویه منتقل شود”

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی:

دولت، مازاد درآمد ارزی را در صندوقی واریز کرده و بخشی از آن‌را به اقشار آسیب‌پذیر بدهد.