رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین پهپاد برای انتقال خون، دارو و اندام بدن از امروز در ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد.

نخستین پهپاد برای انتقال خون، دارو و اندام بدن از امروز در ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد. 🔸روزنامه ‘کوریره دلاسرا’ روز چهارشنبه نوشت: این نوع پهپاد بنام ‘ABzero’، یک انقلاب در زمینه پزشکی محسوب می شود و توان پرواز و حمل کیسه های خون و اندام بدن را تا فاصله ۷۰ کیلومتر و با […]

نخستین پهپاد برای انتقال خون، دارو و اندام بدن از امروز در ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرد.

🔸روزنامه ‘کوریره دلاسرا’ روز چهارشنبه نوشت: این نوع پهپاد بنام ‘ABzero’، یک انقلاب در زمینه پزشکی محسوب می شود و توان پرواز و حمل کیسه های خون و اندام بدن را تا فاصله ۷۰ کیلومتر و با سرعتی برابر با ۷۰ کیلومتر در ساعت دارد.

🔸استفاده از این نوع پهپاد برای انتقال خون، دارو و اندام بدن منجر به کاهش مدت زمان انتظار و هزینه های انتقال از بیمارستانی به بیمارستان دیگر می شود و در موارد اضطراری نیز مجروحان با سرعت درمان می شوند.