رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد

صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از وزیر کشور صربستان گفته: “معافیت ویزا برای شهروندان ایران به دلیل سوءاستفاده آنان از این تسهیلات لغو شده است.

صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از وزیر کشور صربستان گفته: “معافیت ویزا برای شهروندان ایران به دلیل سوءاستفاده آنان از این تسهیلات لغو شده است.