رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلی از آب

پلی از آب این پدیده بخاطر حالت کششی آب که ملکول هارو به مرکز می‌کشه

پلی از آب

این پدیده بخاطر حالت کششی آب که ملکول هارو به مرکز می‌کشه