رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افراد نقابدار اواخر دوشنبه شب به منزل احمد خاشقجی یورش برده

افراد نقابدار اواخر دوشنبه شب به منزل احمد خاشقجی برادر جمال خاشقجی (ناپدیده شده پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول) یورش برده و احمد خاشقجی و همسرش را به قتل رسانده اند(در شهر جده)

افراد نقابدار اواخر دوشنبه شب به منزل احمد خاشقجی برادر جمال خاشقجی (ناپدیده شده پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول) یورش برده و احمد خاشقجی و همسرش را به قتل رسانده اند(در شهر جده)


جدیدترین خبرها