رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکسی کم نظیر از مراسم امروز سکوی توزیع مدال در رشته شطرنج نابینایان و کم بینایان بانوان

عکسی کم نظیر از مراسم امروز سکوی توزیع مدال در رشته شطرنج نابینایان و کم بینایان بانوان ورزشکاران ایرانی هر ۳ مدال این رشته را نصیب خود کردند

عکسی کم نظیر از مراسم امروز سکوی توزیع مدال در رشته شطرنج نابینایان و کم بینایان بانوان

ورزشکاران ایرانی هر ۳ مدال این رشته را نصیب خود کردند


جدیدترین خبرها