رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فدراسیون جهانی جودو : حجاب نوعی ارفاق وبه خاطرحفظ ایمنی ورزشکاران ممنوع است

فدراسیون جهانی جودو پاسخ خود مبنی بر ممنوعیت حضور جودوکاران محجبه درمسابقات بین‌المللی رادر اختیار کمیته المپیک قرار داد: حجاب نوعی ارفاق وبه خاطرحفظ ایمنی ورزشکاران ممنوع است

فدراسیون جهانی جودو پاسخ خود مبنی بر ممنوعیت حضور جودوکاران محجبه درمسابقات بین‌المللی رادر اختیار کمیته المپیک قرار داد: حجاب نوعی ارفاق وبه خاطرحفظ ایمنی ورزشکاران ممنوع است


جدیدترین خبرها