رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طولانی ترین خط پروازی جهان درسنگاپور راه اندازی می‌شود

طولانی ترین خط پروازی جهان درسنگاپور راه اندازی می‌شود طولانی ترین خط پرواز بدون توقف در جهان به مدت ۱۹ساعت ازامروز پنجشنبه در مسیر سنگاپور به مقصد نیویورک آمریکا افتتاح میشود

طولانی ترین خط پروازی جهان درسنگاپور راه اندازی می‌شود

طولانی ترین خط پرواز بدون توقف در جهان به مدت ۱۹ساعت ازامروز پنجشنبه در مسیر سنگاپور به مقصد نیویورک آمریکا افتتاح میشود