رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماز خواندن سیدحسن خمینی بر پیکر مرحوم بهرام شفیع

نماز خواندن سیدحسن خمینی بر پیکر مرحوم بهرام شفیع بهرام شفیع پسرخاله مرحوم سیداحمد خمینی، فرزند بنیانگذار انقلاب بود

نماز خواندن سیدحسن خمینی بر پیکر مرحوم بهرام شفیع

بهرام شفیع پسرخاله مرحوم سیداحمد خمینی، فرزند بنیانگذار انقلاب بود