رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفته می شود فرهاد مجیدی که دوره‌های مربیگری را در انگلستان و اروپا گذرانده، گزینه دستیاری شفر است

گفته می شود فرهاد مجیدی که دوره‌های مربیگری را در انگلستان و اروپا گذرانده، گزینه دستیاری شفر است و فرزاد مجیدی قرار است به عنوان سرپرست جایگزین اصغر حاجیلو شود و در کادرفنی استقلال قرار گیرد

گفته می شود فرهاد مجیدی که دوره‌های مربیگری را در انگلستان و اروپا گذرانده، گزینه دستیاری شفر است و فرزاد مجیدی قرار است به عنوان سرپرست جایگزین اصغر حاجیلو شود و در کادرفنی استقلال قرار گیرد