رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی اعلام کرد که در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین ۳۵درصد تخفیف اعمال می‌شود

بانک مرکزی اعلام کرد که در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین ۳۵درصد تخفیف اعمال می‌شود که در این حالت هزینه ویزا۱۰۷هزار تومان کاهش و مبلغ نهایی ۲۶۳هزار تومان خواهد بود/ایسنا

بانک مرکزی اعلام کرد که در محاسبه نرخ ارز زوار اربعین ۳۵درصد تخفیف اعمال می‌شود که در این حالت هزینه ویزا۱۰۷هزار تومان کاهش و مبلغ نهایی ۲۶۳هزار تومان خواهد بود/ایسنا