رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه النهار چاپ بیروت امروز به طور کامل سفید چاپ شد

روزنامه النهار چاپ بیروت امروز به طور کامل سفید چاپ شد گفته میشود این اقدام در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی مطبوعات لبنان صورت گرفت النهار ۸۵ساله قدیمی ترین روزنامه لبنان است/عصرایران

روزنامه النهار چاپ بیروت امروز به طور کامل سفید چاپ شد

گفته میشود این اقدام در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی مطبوعات لبنان صورت گرفت

النهار ۸۵ساله قدیمی ترین روزنامه لبنان است/عصرایران