رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افتتاح قطار سریع‌السیر حرمین (مکه و مدینه) از امروز

افتتاح قطار سریع‌السیر حرمین (مکه و مدینه) از امروز این پروژه ریلی گنجایش جابجایی ۶۰ میلیون زائر را خواهد داشت.

افتتاح قطار سریع‌السیر حرمین (مکه و مدینه) از امروز

این پروژه ریلی گنجایش جابجایی ۶۰ میلیون زائر را خواهد داشت.