رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرتتلو در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی

امیرتتلو در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی: سال ۸۸ از موسوی حمایت کردم، سال ۹۲ از رئیسی و الان اگر بخوام از کسی حمایت کنم از احمدی‌نژاد حمایت می کنم!

امیرتتلو در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی: سال ۸۸ از موسوی حمایت کردم، سال ۹۲ از رئیسی و الان اگر بخوام از کسی حمایت کنم از احمدی‌نژاد حمایت می کنم!