رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنجاقک موفق‌ترین شکارچی در طبیعت است !

سنجاقک موفق‌ترین شکارچی در طبیعت است ! این حشره در ۹۵% از موارد موفق به شکار طعمه خود میشه که نرخ موفقیت در شکار برای شیرها ۲۰% و برای ببر فقط ۵% است

سنجاقک موفق‌ترین شکارچی در طبیعت است !

این حشره در ۹۵% از موارد موفق به شکار طعمه خود میشه که نرخ موفقیت در شکار برای شیرها ۲۰% و برای ببر فقط ۵% است